Reserveren

Reserveren

U twijfelt toch te veel aan de maat of het kleur? Of u wil het toch zeker passen voor pasvorm? Geen nood, ook daar hebben we aan gedacht.

U kan opteren voor 'reserveren'. Dit is geheel kosteloos en zonder aankoopverplichting.

 

Hoe kan ik een stuk reserveren?

Zodra u de knop 'RESERVEREN' hebt aangeklikt, komt er een pop-up met de winkels die het desbetreffende stuk nog zouden kunnen hebben.

Aangezien het onmogelijk is te bepalen of het stuk al dan niet reeds gereserveerd of net verkocht is, dient u contact op te nemen tijdens de openingsuren met de winkel naar keuze.

U beschrijft het stuk en verifieert uw maat. Nadien kan het stuk maximaal 5 dagen aan de kant worden gehouden en niet meer dan 2 stuks per klant. U dient dit te doen in samenspraak met de 

winkel. 

 

Belangrijk!

Vanaf 15 december en de daaropvolgende soldenperiode kan op dit systeem geen beroep worden gedaan. Idem vanaf 15 juni met daaropvolgende soldenperiode.

Dit geldt niet voor stukken uit de nieuwe collectie.

De reservering wordt pas geaccepteerd wanneer een bepaald artikel daadwerkelijk beschikbaar is in de opgegeven winkel. 

Bij een reservering is enkel een betaling in de winkel mogelijk.

Reservering kan geweigerd worden door de verkoper ingeval van vermoeden van kwaadwilligheid en/of commerciële doeleinden die de belangen van de verkoper schaden.